Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 10 stycznia 2018 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.11.2017 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kaliska.
  5. Sporządzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.  
  8. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                    Rewizyjnej

             

                                                                                                                                 Marian Kujawski