Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

                                                                                             

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17 stycznia 2018 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.01.2018 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  4. Kontynuacja rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.  
  7. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący  Komisji
                                                                                                                                 Rewizyjnej

             

                                                                                                                              Marian Kujawski