Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 15 lutego 2018 roku  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.01.2018 r.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność p.o. Dyrektora ZSP Kaliska Panią Bogumiłę Wałaszewską.
  5. Rozpatrzenie dwóch skarg na działalność dyrektora ZSP Kaliska Pana Karola Gołąbek.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.  
  8. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

                                                                                                                              Zastępca Przewodniczącego  Komisji
                                                                                                                                                  Rewizyjnej

             

                                                                                                                                              Marlena Narloch