Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                         Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska Małgorzata Pozorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 lutego 2019 roku  o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala nr 24.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 grudnia 2018 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 08 lutego 2019 r.
  5. Opiniowanie propozycji zmian diet i ryczałtów radnych i sołtysów w Gminie Kaliska.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.