Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 sierpnia 2019 roku  o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zapoznanie się ze skargą na Sołtysa Sołectwa Iwiczno.

5. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                            Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                Małgorzata Pozorska