Accessibility

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na VII Sesję Rady Gminy Kaliska,która odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j.) na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  

Materiały na sesję dostępne są na stronie internetowej Gminy Kaliska w zakładce „eSesja Portal Mieszkańca”

http://www.kaliska.esesja.pl/posiedzenie/410ad92e-5de6-4