Accessibility

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLII Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 15:30 (wtorek) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 19.12.2017 r.:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Kaliska.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2017 rok.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kaliska.
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały.
 7. Zakończenie sesji.

 

                                              

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

                                                                                                                                                   Zbigniew Szarafin

 

 

Uchwala w sprawie-dotacji.pdf

Uchwala w sprawie wpf.pdf

Uchwala w sprawie zmian w budzecie.pdf