Accessibility

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XLVII Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. o godz. 15:30 (środa) w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska. 

 

Proponowany porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 25.04.2018 r.:

 

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy Kaliska.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dn. 28.03.2018 r.
 5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas XLVI Sesji Rady Gminy Kaliska.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:
 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych.

 

      1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kaliska na 2018 rok.

      a)  przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i

          ds. Gospodarczych,

     b) dyskusja,

     c) podjęcie uchwały.

 

     1. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2018-2031.

    a) przedstawienie opinii komisji  problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw 

        Gospodarczych,

    b) dyskusja,

    c) podjęcie uchwały.

 

    1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/329/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017 roku w sprawie

        wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.

 

 • przedstawienie opinii komisjiproblemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych,
 • podjęcie uchwały.

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska
 5. Zakończenie Sesji.

 

 

Materialy na XLVII sesję pdf

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

  

                                                                                                                                                       Zbigniew Szarafin