Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się dnia 26.08.2020 roku (środa) o godzinie 15:30 w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Ponadto informuję, iż porządek obrad sesji dostępny jest wraz z pozostałymi materiałami na stronie internetowej Gminy Kaliska w zakładce „eSesja Portal Mieszkańca”

 

http://www.kaliska.esesja.pl/

 

                                                                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                        Zbigniew Szarafin