Accessibility

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Kaliska

 

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin zaprasza na XXXV Sesję Rady Gminy Kaliska, która odbędzie się dnia 12 lipca   2017 r. ( środa ) o godz. 15:30 w sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kaliska zaplanowanej na dzień 12.07.2017 r.

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Kaliska.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła się w dniu 12.06.2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Kaliska, która odbyła

     się w dniu 12.06.2017 r.

7. Informacje na temat prac Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Rewizyjna,

b) Komisja  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

c) Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  Gminy Kaliska na 2017 rok.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031.

a) przedstawienie opinii komisji problemowych: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Kaliska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Cieciorka, gmina Kaliska.

a) przedstawienie opinii Komisji  Budżetu i do Spraw Gospodarczych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXXII/255/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

a) przedstawienie opinii Komisji  Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska.       

17. Zakończenie Sesji.                                                                      

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Kaliska

                                                                                                          Zbigniew Szarafin

 

 

Materialy na XXXV Sesje Rady Gminy Kaliska.pdf