Accessibility

Zaproszenie na zebrania sołeckie

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtysi poszczególnych sołectw zapraszają mieszkańców gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach:

 

 

Sołectwo

 

Data

 

Miejsce

Kaliska

15 września ( piątek ) br.

godz. 18:00

GOK w Kaliskach

Cieciorka

20 września ( środa ) br.

godz. 19:00

Świetlica wiejska w Cieciorce

Dąbrowa

21 września ( czwartek ) br.

godz. 18:00

Świetlica wiejska w Dąbrowie 

Czarne

22 września ( piątek ) br.

godz. 18:00

Świetlica wiejska w Czarnym

Iwiczno

22 września ( piątek ) br.

godz. 20:00

Świetlica wiejska w  Iwicznie

Bartel Wielki

26 września ( wtorek ) br.

godz. 18:00

ORiIS w Bartlu Wielkim

Studzienice

26 września ( wtorek ) br.

godz. 19:00

Świetlica wiejska w Studzienicach

Piece

28 września ( czwartek) br.

godz. 18:00

Świetlica wiejska w Piecach 

 

Tematyka zebrań wiejskich przedstawia się następująco:

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
  • przegłosowanie tematyki
 4. Informacja z realizacji wniosków, opinii oraz uchwał z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2018 ze środków sołectwa ………… w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr ………. Zebrania Wiejskiego z dnia …………… r. w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2017 ze środków sołectwa ……….. w ramach funduszu sołeckiego  ( dotyczy sołectw: Bartel Wielki, Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno, Kaliska)
 7. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.