Accessibility

Zaproszenie na zebrania wiejskie

                                                                    Zaproszenie na zebrania wiejskie
 

Wójt Gminy Kaliska w uzgodnieniu z sołtysami sołectw zapraszają mieszkańców gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach:
 

 

Sołectwo        Data                                          Godzina       Miejsce                                              
Czarne 09.04.2018r. (poniedziałek)   18.00 Świetlica wiejska w Czarnym
Iwiczno 09.04.2018r. (poniedziałek) 20.00 Świetlica wiejska w Iwicznie
Dąbrowa 11.04.2018r. (środa) 18.00 Świetlica wiejska  w Dąbrowie
Kaliska 13.04.2018r. (piątek) 18.00 Dom Strażaka w Kaliskach
Bartel Wielki 17.04.2018r. (wtorek) 18.00 ORiIS w Bart lu Wielkim
Studzienice 17.04.2018r. (wtorek) 20.00 Świetlica wiejska w Studzienicach
Piece 27.04.2018r. (piątek) 18.00 Świetlica wiejska w Piecach
Cieciorka 27.04.2018r. (piątek) 20.00 Świetlica wiejska w Cieciorce

 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Kaliska

                                                                     Sławomir Janicki