Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Komunikat w sprawie odczytu wodomierzy

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odstąpiliśmy do odwołania z tradycyjnych odczytów wodomierzy przez inkasenta. W związku z powyższym odbiorcy wody, którzy nie posiadają wodomierzy z nakładką radiową proszeni są do podawania stanów licznika telefonicznie pod nr. 58 58 89 201, 58 58 89 202, lub mailowo na adres: ebok@kaliska.pl. Stany wodomierzy można podawac do dnia 31.03.2020 roku. Po tym terminie wszyscy odbiorcy otrzymają faktury wystawione na podstawie prognozowanego odczytu.


Przypominamy również o możliwości założenia konta ebok w celu otrzymywania e-faktur.  W tym celu prosimy zapoznać się z artykułem pod adresem:

http://kaliska.pl/informacja-dla-odbiorcow-uslug-wodno-sciekowych 

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                                              Sławomir Janicki