Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy z orgnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

 

Poniższej przedstwiamy szczegółowe informacje:

 

Zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf

Informacja w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Projekt programu współpracy na 2018 rok.pdf