Accessibility

Zaproszenie na I inauguracyjną Sesję Rady Gminy Kaliska

Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki zaprasza na  I inauguracyjną Sesję Rady Gminy Kaliska,która odbędzie się w dniu

19 listopada 2018r. o godz. 15:30 (poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kaliska:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego.
  5. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
  6. Ślubowanie Wójta Gminy.
  7. Zakończenie sesji.