Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  10.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 24 Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
  3. Zaplanowanie planu pracy na 2019 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał i materiałów na Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                          

 

 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                                         Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                              Teresa Baczkowska