Accessibility

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin uprzejmie zaprasza na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska, które odbędzie się dnia 28 listopada 2018r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie kworum

3. Wybór przewodniczącego prowadzącego posiedzenie

4. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2019 rok

1) Informacje Wójta Gminy Kaliska S. Janickiego w sprawie budżetu na 2019 rok

2) Informacje Skarbnik Gminy K. Liczywek w sprawie budżetu na 2019 rok

3) dyskusja

4) wolne wnioski w zakresie projektu budżetu na 2019 rok

5. Zakończenie posiedzenia

 

Porządek posiedzenia jest również dostępny na stronie internetowej Gminy Kaliska w zakładce „eSesja Portal Mieszkańca”.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin