Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim ,w Smolniku, w Studzienicach,w Kaliskach oraz w Cegielnii. Przetargi odbędą się 15 lutego 2018 r. o godz. 15.30. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenia o przetargach:

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bartlu Wielkim  Ogłoszenie

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Smolniku Ogłoszenie

Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem hydroforni w Studzienicach Ogłoszenie

Działki z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe w Kaliskach Ogłoszenie

Sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Cegielnia Ogłoszenie

Działka pod budownictwo mieszkalne w Studzienicach Ogłoszenie

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Kaliskach  Ogłoszenie

 

Oświadczenie

Zgloszenie udzialu w przetargu

 

 

                           \  

                                                                                  BARTEL WIELKI

 

                          

                                                                                         SMOLNIK

 

                          

                                                                                   STUDZIENICE

                          

                                                                                              KALISKA

 

                          

                                                                                          CEGIELNIA

 

                                  

                                                                                       STUDZIENICE